وبینارهای تخصصی کسب و کار در کشور

مسیری روشن برای آینده کسب و کار

200+

عنوان نشست تخصصی

20هزار+

نفر/ساعت حضور در نشست ها

50+

سازمان همکار

رویداد‌ها پیش‌رو

آموزش با طعم کسب و کار

کمپین توانمند سازی در خصوص تحقیقات بازار داخلی

ثبتنام رایگان ویژه شرکتها

سرفصل:

 - جایگاه و نحوه به کارگیری تحقیقات بازار
 - شناخت انواع تحقیقات بازار متناسب با کسب و کار و بازار
روش های گردآوری اطلاعات کمی و کیفی
- اصول طراحی یک پرسشنامه استاندارد
 - خطاهای متداول در تحقیقات بازاریابی
فرآیند و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار
 - معرفی نرم افزارهای تحقیقات بازار
 - نتیجه گیری و جمع بندی اطلاعات بازار
تبدیل اطلاعات به پیشنهادهای کاربردی برای کسب و کار

مشاوره رایگان درخصوص: تحقیقات بازار داخلی، مدیریت و ساختار سازمانی ، امور مالیاتی، مالکیت فکری

این دوره در حوزه قرار میگیرد.

۱۵
اسفند

چقدر با مهارت های اساسی آشنا هستید ؟

12 مهارت اساسی

کارآفرینی یک فعالیت چند بعدی با ریسک های متعدد و غیر قابل پیش بینی است. آنهایی برنده خواهند بود که خود را برای چنین مواردی آماده کنند و مسیر خود را طراحی نمایند. مهارت هایی نظیر انتخاب نوع کسب وکار، کنترل و نظارت، مدیریت فنی، خطرپذیری، بازاریابی، راهبری، مدیریت مالی، چینش منابع انسانی، طراحی استراتژی توسعه و ... از مقدمات هر کسب و کاری است که باید آنها را آموزش دید و بکار بست.

با ما همراه شوید