وبینارهای تخصصی کسب و کار در کشور

مسیری روشن برای آینده کسب و کار

200+

عنوان نشست تخصصی

20هزار+

نفر/ساعت حضور در نشست ها

50+

سازمان همکار

رویداد‌ها پیش‌رو

آموزش با طعم کسب و کار

آیین دادرسی کار در مراجع حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری

- ساختار، ترکیب و حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف
- چگونگی تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی و صدور رأی
- ادله قابل قبول برای اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف
- شرایط وکالت و نمایندگی کارفرمایان و کارگران
ایرادات و موانع رسیدگی
- مقررات مربوط به ابلاغ
- چگونگی تنظیم لایحه دفاعیه و دادخواست
- تجدیدنظرخواهی از آرای هیأت‌های تشخیص
- چگونگی شکایت از آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف نزد دیوان عدالت اداری
- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان
- پرسش و پاسخ

این دوره در حوزه دوره های مدیریت قرار میگیرد.

۲۵
خرداد

چقدر با مهارت های اساسی آشنا هستید ؟

12 مهارت اساسی

کارآفرینی یک فعالیت چند بعدی با ریسک های متعدد و غیر قابل پیش بینی است. آنهایی برنده خواهند بود که خود را برای چنین مواردی آماده کنند و مسیر خود را طراحی نمایند. مهارت هایی نظیر انتخاب نوع کسب وکار، کنترل و نظارت، مدیریت فنی، خطرپذیری، بازاریابی، راهبری، مدیریت مالی، چینش منابع انسانی، طراحی استراتژی توسعه و ... از مقدمات هر کسب و کاری است که باید آنها را آموزش دید و بکار بست.

با ما همراه شوید