وبینارهای تخصصی کسب و کار در کشور

مسیری روشن برای آینده کسب و کار

200+

عنوان نشست تخصصی

20هزار+

نفر/ساعت حضور در نشست ها

50+

سازمان همکار

رویداد‌ها پیش‌رو

آموزش با طعم کسب و کار

کمپین توانمندسازی در خصوص آشنایی با سامانه مودیان مالیاتی

ثبتنام رایگان ویژه شرکتها
کمپین توانمندسازی استان فارس با همکاری مرکز رشد فناوری جامع پارک علم و فناوری فارس با وبینار در خصوص آشنایی با سامانه مودیان مالیاتی و مشاوره در زمینه های: بیمه، مالکیت فکری، منابع انسانی

این دوره در حوزه دوره های مالی و حسابداری قرار میگیرد.

۲۱
خرداد

کمپین توانمندسازی در خصوص تنظیم اظهارنامه مالیاتی حقوقی

ثبتنام رایگان ویژه شرکتها
کمپین توانمندسازی استان فارس با همکاری پارک علم و فناوری فارس با وبینار در خصوص تنظیم اظهارنامه مالیاتی حقوقی و مشاوره در زمینه های: بیمه، مالکیت فکری، استراتژی کسب و کار

این دوره در حوزه دوره های مالی و حسابداری قرار میگیرد.

۲۴
خرداد

چقدر با مهارت های اساسی آشنا هستید ؟

12 مهارت اساسی

کارآفرینی یک فعالیت چند بعدی با ریسک های متعدد و غیر قابل پیش بینی است. آنهایی برنده خواهند بود که خود را برای چنین مواردی آماده کنند و مسیر خود را طراحی نمایند. مهارت هایی نظیر انتخاب نوع کسب وکار، کنترل و نظارت، مدیریت فنی، خطرپذیری، بازاریابی، راهبری، مدیریت مالی، چینش منابع انسانی، طراحی استراتژی توسعه و ... از مقدمات هر کسب و کاری است که باید آنها را آموزش دید و بکار بست.

با ما همراه شوید